BLOG

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Beceri Temelli Soru Bankası

Din Dersi video KullanımıDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrencilerden gelen “Hocam bu ders film izleyebilir miyiz?” teklifi ile karşılaşmayan öğretmen yoktur herhalde. Teknolojinin insan hayatının her alanına nüfuz etmesiyle birlikte sınıfların tamamına yakını akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarıyla tanıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri olarak bu teknolojik yeniliğe birçoğumuz gönüllü olarak biraz’ımız da şartların getirdiği zorunluluk bağlamında uyum sağladık. Eğitimde önceden kullandığımız klasik bilgi aktarım yöntem ve tekniklerine bu gelişme ile yenileri eklendi.

Görüntülerin insanlarda oluşturduğu etki elbette ki yadsınamaz. Amaca uygun kullanılan görüntülü materyallerin din kültürü ve ahlak bilgisi derslerindeki öğretim verimliliğine ciddi yarar sağlayabileceği de aşikardır. Örneğin hac ve umre konusunu görüntüler eşliğinde öğrencilere aktarmak, tarihi şahsiyetleri biyografi filmleri ve belgesellerle işlemek, ahlaki konuları sosyal hayatın içinden video kesitleri ile somutlaştırmak, müfredatta yer alan herhangi bir konuyu daha anlaşılır kılmak adına bir harita, infografik veya animasyon üzerinden aktarmak gibi örnekler çoğaltılabilir.

Tabi ki, bu tür bir materyal tercihinde beklemediğimiz olumsuzluklarla karşılaşmamız da olasıdır. Gündüz masumane bir şekilde dersimizde kullandığımız bir video ile akşam haberlerine konu olabiliriz. Tek bir öğrencinin beyanıyla dahi gazete ve televizyon ekranlarında yargılanabilir, yanlış algıya sebep olabilir veya soruşturmalara konu olabiliriz. Maalesef bu olumsuz durumları yaşayan çok sayıda öğretmenimiz de oldu. Peki o zaman, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde gösterilebilecek bir film veya videoyu nasıl seçmeliyiz? Veya diğer bir ifade ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrencilere yönelik kullanacağımız bir video veya eğitim temalı bir film hangi özelliklere sahip olmalıdır? 11 yıllık eğitimcilik hayatımda sosyolojik yapı, din anlayışı ve sosyo-ekonomik düzeyi bakımından farklı öğrenci profillerine sahip birçok devlet okulunda görev yapmam sebebi ile bu konuda birçok tecrübe yaşadım ve kendime göre şu notları çıkardım:

 • Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kullanılacak video veya filmde elde edilmesi hedeflenen kazanım dersin ve derste işlenen konunun amaçları ile doğrudan ilgili olmalıdır. Kullanılan video ve film; anlatım metodu, hikayeleştirme, soru-cevap gibi diğer eğitim yöntem ve teknikleriyle dersin veya konunun amacına uygun olarak desteklenmelidir.

 

 • İzlenen video veya film içerik yönüyle bütün öğrenciler için aynı olsa da her öğrenci sahip olduğu bireysel farklılığa göre kendince anlamlar çıkarabileceği gibi yanlış öğrenmelere de sebep olabilir. Bu kapsamda dersimizde işlediğimiz herhangi bir konuyu daha anlamlı kılmak adına kullanmaya karar verdiğimiz bir görüntüyü öğrenciye sunarken iyi bir rehberlik yapmak gerektiği unutulmamalıdır.

 

 • Video bağlamında öğrencilere verilmek istenen mesajların yeri geldiğinde videoyu durdurularak anlaşılmasına yardımcı olacak kısa açıklamalar hem amaca uygun bir tutum olacak hem de yanlış algılama risklerini önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır.

 

 • Başta video olmak üzere din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hiçbir materyali baştan sona dikkatlice incelemeden derslerinde kullanmamalıdır. Hele ki ulusal medyada hem din kültürü ve ahlak bilgisi dersi hem de bu dersin öğretmenlerine itibar suikastı yapmak veya bu alanla ilgili negatif bir haber çıkarmak için olağanüstü mücadele veren art niyetli bir kitlenin olduğu düşünüldüğünde bu durum mesleki itibarımız açısından daha bir önem arz etmektedir.

 

 • Sosyal medyadaki öğretmen gruplarında ve öğretmenler için açılan internet sitelerinde tavsiye edilmiş olsa veya paylaşılsa dahi “Bu kadar öğretmen beğenmişse, sorun yoktur.” şeklinde bir ön kabul anlayışı gösterilmemelidir. Eğitim öğretim ortamında kullanmayı düşündüğümüz her türlü video türündeki materyali öğrencilere göstermeden önce mutlaka eleştirel bir bakış açısı ile gözden geçirmek gerekir.

 

 • Özellikle son zamanlarda popülizm veya ekonomik çıkar maksatlı olarak üretilen ancak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ruhu ile zıtlıklar içeren ve pedegojik standartların epeyce uzağında kalan videolarda ciddi bir artış söz konusu. Çocuklar için ilgi çekici olabilecek ancak özünde pedofili gibi uzun vadede manevi dünyalarını tahrip edecek zararlı yapımlardan kesilerek alakasızca bir araya getirilen görüntülere dini temalı bir müzik ekleyerek yapılan ve derslerimiz için özel bir materyal gibi sunulan saçma sapan içerikler konusunda duyarlı olmak gerekir. Zira görünürde öğrenciler için eğlenceli bir öğrenme deneyimi gibi sunulan bu tarzda videoların öğrencilerin manevi gelişiminde meydana getireceği tahribat, öğretimsel yarardan kat be kat daha fazladır.

 

 • Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde kendilerine verilen sorumluluk gereği sınıf ortamına getirdiği video içerikli ödev materyalleri veya görseller de kesinlikle önce incelenmeli, sonra sunumuna izin verilmelidir. Netice de işin faili öğrenci de olsa sorumluluk öğretmendedir.

 

 • Bazı özel durumlar ve zamanlar hariç bir film baştan sona doğrudan izletilmemeli. Bunun yerine filmi uygun parçalara bölmeli ve seyredilmesi sonrasında hedeflenen kazanıma hizmet edecek ilgili kısımlar kullanılmalıdır. Konu ile ilgisiz veya uygun olmayan kısımlar öğrencilere gösterilmesi düşünülen filmden çıkarmalıdır.

 

 • Film veya video seçiminde öğrencilerin yaşları yani biyolojik ve psikolojik gelişimleri dikkate alınmalı. Psikolojilerine olumsuz etki yapabilecek sahne içeren hiçbir film ve görüntü derslerde kullanılmamalıdır.

 

 • Video türündeki bir materyalin öğrencilere sunumundan önce ya da sonra gerekli açıklamalar yapılıp öğrenciden dönütler alınması öğrenme verimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Amaca hizmet edecek iyi bir öğretim deneyimi için öğrenci materyalin hangi amaç için sunulduğunun farkına varması sağlanmalıdır.

 

 • Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre videolar etkili bir eğitsel materyal olarak kullanılmalıdır. Ancak bu tercih içinde bulunulan şartlara göre makul seviyede tutulması hem tercihi sıradanlaştırmayacaktır, hem de öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarının gerekli durumlarda bu materyal türüne başvurulduğu her zaman diliminde canlı olmasına katkı sağlayacaktır.

 

 • Son olarak dönem başları veya sonları, farklı vesileler ile konu işleme imkânının ortadan kalkacağı dersler başta olmak üzere gerekli zamanlarda öğrencilere izletebileceğimiz mini bir bir film arşivimiz cebimizde taşıdığımız usb belleğimizde mutlaka olmalıdır. Ancak bu arşivi oluştururken yukarıdaki standartlara dikkat etmek göz ardı edilmemelidir. (Kaynak: www.dinkulturu.org)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin içerik ve uygulamaya boyutuna yönelik, diğer branşdaşlarınıza faydalı olabileceğini düşündüğünüz öğretimsel deneyimleriniz bu tarzda yazılı olarak paylaşmak isterseniz buradan veya instagram profilimiz @Dinkulturu.Org üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Beceri Temelli LGS Din Kültürü Soru Bankası

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası LGS Hazırlık

Yeni eklenen materyallerden zamanında haberdar olmak için Telegram Kanalımıza katılabilirsiniz. Kanala Katıl

Dinkulturu.org Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında öğretmen ve öğrencilere herhangi bir menfaat amacı taşımadan materyal sunmayı amaçlayan bir platformdur. Sitemizde yer alan bütün dosyalar öğretmen ve öğrencilerin kullanımı için özel olarak hazırlanıp sunulmaktadır. Hiçbir dökümanın doğrudan veya dolaylı olarak ticari bir maksatla (herhangi bir web platform üzerine yükleyip sağına soluna reklam doldurmak da dahil) kullanılması yasaktır. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için tıklayınız.